Čtvrtek, Říjen 22Běloruský dům v Praze

Oficiálně: do Běloruska bez víza

Dne 24. července 2018 podepsal prezident Běloruska Výnos č. 295 o prodloužení bezvízového vstupu do Běloruské republiky na dobu do 30 dnů. Tato možnost se týká také občanů členských států EU a tudíž i České republiky. Prezidentský výnos nabyl účinnosti dnem jeho oficiálního zveřejnění, což se stalo 2. srpna 2018.

Pro bezvízový vstup do Běloruské republiky je potřeba splnit následujících několik podmínek:

  1. Na území Běloruska je nezbytné vstoupit přes hraniční přechod Národní letiště Minsk (tj. pouze letecky) a tímtéž hraničním přechodem Bělorusko opustit (avšak nikoliv z a do Ruské federace – viz níže).
  2. Je potřeba cestovat s platným cestovním dokladem (cestovním pasem) uznávaným Běloruskou republikou, který musí mít minimální dobu platnosti 90 dnů po návratu z Běloruska.
  3. Cestující musí disponovat finančními prostředky na jeden den pobytu ve výši 49 běloruských rublů (BYN) nebo ekvivalentu v zahraniční valutě. V kursu Národní banky Běloruska platném k 1. srpnu 2018 to je cca 21 EUR. V případě pobytu celých 30 dnů je vyžadováno 1225 BYN (ekv. 527 EUR). Aktuální kurzy pro EUR a další valuty: https://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp.
  4. Mít uzavřeno cestovní pojištění (a vytištěno potvrzení o jeho sjednání) platné na území Běloruské republiky (typicky cestovní pojištění pro Evropu) s minimální výší plnění 10 tisíc EUR. V případě nesrovnalostí při hraniční kontrole je možné zakoupit zdravotní pojištění jen pro Bělorusko přímo v příletové hale.
  5. V případě pobytu delšího pěti dnů (vč. dne příletu a odletu bez ohledu na čas) je podmínkou povinná registrace u místně příslušných registračních orgánů (oddělení ministerstva vnitra v místě pobytu). Přičemž se do těchto pěti dnů nezapočítávají dny pracovního klidu, volna a běloruské státní svátky. V případě ubytování v hotelu, nebo podobném zařízení, se o registraci stará ubytovací zařízení.

Celková doba pobytu cizinců v Běloruské republice nesmí překročit devadesát dnů v kalendářním roce. Délka pobytu dle tohoto výnosu se podle sdělení běloruských orgánů zásadně nad 30 dnů neprodlužuje.

ZÚ Minsk zdůrazňuje, že bezvízový styk neplatí pro lety z/do Ruské federace přes Národní letiště Minsk, neboť je Bělorusko i RF považují za vnitřní hranici tzv. Svazového státu, na které platí speciální režim bez pasových kontrolPřípadné překročení vnitřní hranice mezi Ruskou federací a Běloruskou republikou přes hraniční přechod Národní letiště Minsk v průběhu bezvízového pobytu v Běloruské republice může skončit extradicí z Ruské federace a následným zápisem do seznamu nežádoucích osob jak v Běloruské republice (porušení pravidel pro bezvízovou návštěvu), tak i v Ruské federaci (vstup do RF mimo mezinárodní hraniční přechod).

Při využití jiných dopravních prostředků při cestě do Běloruské republiky  platí i nadále vízová povinnost pro občany z členských států Evropské unie (tzn. včetně občanů České republiky). Občané mohou o běloruská pobytová víza žádat na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze (ul. Sádky 626, Praha 7 – Trója,  17100,  telefonní spojení:  233 540 899, 233 541 011,   fax 233 540 925,  e-mail: czech@mfa.gov.by). Na webových stránkách Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze je možné ve vízové sekci: http://czech.mfa.gov.by/cs/consular_issues/visas/ nalézt podrobnější informace o podmínkách získání běloruských pobytových víz (včetně možnosti stažení předtištěného vízového formuláře) a o bezvízovém cestování v režimu tzv. malého pohraničního styku s Polskem (v Brestské a Grodněnské oblasti Běloruska, či návštěvě Bělověžského pralesa přes hraniční přechody z polské části pralesa).

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *