Čtvrtek, Říjen 22Běloruský dům v Praze

Bělorusko a ČR

Česká vláda zavedla Bělorusům kvóty

Česká vláda zavedla Bělorusům kvóty

Bělorusko a ČR, Breaking News, What's Hot
Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019. Pro Velvyslanectví České republiky v Minsku byla stanovena roční kvóta 100 žádostí o zaměstnanecké karty a 24 žádostí dlouhodobá víza za účelem podnikání. Tato kvóta je nepřekročitelná, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout žádnou žádost, jak je stanoveno nařízením vlády. Kvóta bude rovnoměrně rozdělena do 12-ti měsíců. Existují pouze dva způsoby podání na Velvyslanectví ČR v Minsku: a) prostřednictvím vládního projektu, tzv.  PROGRAM Bělorusko; žádost o zařaze
Oficiálně: do Běloruska bez víza

Oficiálně: do Běloruska bez víza

Bělorusko a ČR, Travel
Dne 24. července 2018 podepsal prezident Běloruska Výnos č. 295 o prodloužení bezvízového vstupu do Běloruské republiky na dobu do 30 dnů. Tato možnost se týká také občanů členských států EU a tudíž i České republiky. Prezidentský výnos nabyl účinnosti dnem jeho oficiálního zveřejnění, což se stalo 2. srpna 2018. Pro bezvízový vstup do Běloruské republiky je potřeba splnit následujících několik podmínek: Na území Běloruska je nezbytné vstoupit přes hraniční přechod Národní letiště Minsk (tj. pouze letecky) a tímtéž hraničním přechodem Bělorusko opustit (avšak nikoliv z a do Ruské federace - viz níže).Je potřeba cestovat s platným cestovním dokladem (cestovním pasem) uznávaným Běloruskou republikou, který musí mít minim